Tõlked ja muud keelelahendused riigi- ja omavalitsusasutustele

405
Avaliku sektori asutuste tegevus toetub kiirele suhtlusele töötajate vahel ning samuti teabevahetusele välispartnerite ja üldsusega. Selgelt ja õigel ajal antud teave lihtsustab riigi- ja omavalitsusasutuste tööd. See on põhjus, miks koostöö Skrivanekiga on teile kasulik.
 
Veendumaks, et teave jõuab selle sihtrühmani, tuleb seda jagada täpselt, õigel ajal ning eri keeltes ja vormingutes. Skrivaneki tõlkijad teostavad tõlkeid igas vormingus, mis on vajalik haldussüsteemi või kvaliteedijuhtimise toimimiseks, tagades IT-süsteemidele vastavuse ning toetudes koostööle ja suhtlusele ELi institutsioonidega. Meie keelespetsialistid võivad samuti aidata kaasa teie piirkondlikus omavalitsuses turismi arendamisele, pakkudes kvaliteetseid tõlkeid eri turismiobjekte käsitlevatele teabetekstidele. Samuti võime panustada teie piirkondliku äritegevuse edendamisse, valmistades ette materjale, mis on ette nähtud välisinvestorite ligitõmbamiseks.
 
Üldusega suhtlemiseks osutame erinevat liiki suulise tõlke teenuseid. Tänu oma laiaulatuslikule kogemusele oleme suutelised teostama teie asutuse igapäevatööks vajalikke tõlkeid. Kui soovite hinnata oma võimalike töötajate keeleoskust, on meie asjakohane keelepädevuse kontrollimise vahend FOCUS just see, mida vajate. Veelgi enam, meie spetsialistid võivad teile tööintervjuude ajal abi pakkuda, määrates kindlaks kandidaatide keeleoskuse taseme.
 

Skrivanek pakub riigi- ja omavalitsusasutustele kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmiseid teenuseid:

 
  • veebilehtede lokaliseerimine ning erinevate teabematerjalide ja esitluste tõlkimine;
  • veebipõhine keeleoskuse kontrollimise vahend FOCUS;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks ja avalikkusega suhtlemisel;
  • erineva intensiivsusega keeleõpe kõigile keeleoskuse tasemetele;
  • lepingute, seaduste ja õigusaktide tõlkimine;
  • muud tõlketeenused vastavalt teie asutuse vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse.