Poola keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Poola keel – faktid ja arvud

Poola keelt räägitakse peamiselt Ida-Euroopas. See keel kuulub indoeuroopa keelkonna balti-slaavi keelte rühma. Poola keel on Poolas riigikeel, kuid seda kõnelevad suurearvulised rahvusvähemused ka Valgevenes, Tšehhi Vabariigis, Venemaal, Lätis, Leedus, Rumeenias, Ukrainas ja teistes riikides.

Kogu maailmas kõneleb poola keelt kokku umbes 50 miljonit inimest. 38 miljonit neist elavad Poolas ja ülejäänud 12 miljonit Ühendkuningriigis, USAs, Valgevenes, Tšehhi Vabariigis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Slovakkias, Ukrainas ja mujal.

Poola keelt kõneleb emakeelena 45 miljonit inimest, mis teeb sellest keelest ühe kümnest kõige suurema emakeelena kõnelevate inimeste arvuga keelest Euroopas ja asetab selle maailmas samal alusel kahekümne viiendale kohale.

Poola keel on sarnane tšehhi ja slovaki keelele, mis kõik kuuluvad lääneslaavi keelte hulka, mida algselt rääkisid polaani hõimud Suur-Poola vojevoodkonnas ja Visla jõe ääres Väike-Poola vojevoodkonnas elavad inimesed umbes 10. sajandil pKr.

Ei ole täpselt teada, millise murde põhjal kujunes välja tänapäeval kasutatav poola keel, kuna keele areng kulges Poola riikluse tekkega samal ajal. Seega, kui vahetus riigi keskus, muutus ka Poola keele arengukese (minnes Gnieznost üle Poznani ja sealt edasi Krakowisse).

Poola keeles on neli murret: Suur-Poola, Väike-Poola, Masoovia ja Sileesia, kuigi mõned keeleteadlased liigitavad viimase omaette sileesia keeleks, mitte murdeks. Teisi, väiksemaid murdeid räägitakse enamasti maapiirkondades, välja arvatud Podhale murrak, mida kõnelevad Tatra mägedes elavad inimesed, ja Pomorze vojevoodkonnas räägitav kašuubi keel, mida on tunnustatud kui Poola üht regionaalkeelt.

Poola kirjakeel tekkis umbes 16. sajandil pKr. Selle arengusse andsid tugeva panuse poeedid ja kirjanikud Biernat z Lublina, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej ja Piotr Skarga.

Poola keeles on palju laensõnu tšehhi, prantsuse, itaalia, heebrea, vene, ladina, saksa keelest ja teistest keeltest.

Poola keeles on põhiarvude süsteem eripäraselt rikkalik ja huviäratav – põhiarvudele omistatakse sugu ja neid tuleb käänata. Läti keelele sarnaselt on ka poola keeles olemas põhi-, murd- ja kordarvud, kuid sellele lisaks on poola keeles olemas ka kollektiivsed arvsõnad ja muud eri liiki arvsõnad. Poola tähestik põhineb ladina tähestikul ja see koosneb 32 tähest.

Poola keeles on vähe vokaale ja sellega võrreldes palju konsonante, eelkõige afrikaate. Vokaalid ei jagune lühikesteks ja pikkadeks vokaalideks. Keel paistab silma suure hulga polüsüllaabiliste sõnade poolest, kus rõhk asetatakse kolmandale silbile. Sõnade järjekord lauses on suhteliselt vaba.

Kõige varasem säilinud poolakeelne kirjalik tekst, milleks on inimeste ja kohanimede loend, pärineb aastast 1136.

Esimene poolakeelne raamat avaldati 1561. aastal ja see oli piibli tõlge ladina keelest poola keelde.

Keelekood: ISO 639-1:pl.

Valdkonnad, milles poolakeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

poola-inglise, inglise-poola, eesti-inglise, inglise-eesti, leedu-inglise, inglise-leedu, vene-inglise, inglise-vene, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, saksa-inglise, inglise-saksa, prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, hispaania-inglise, inglise-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.