Tõlked ja muud keelelahendused personalitöö ja inimressursside valdkonnas

441
Personalivaldkonnas on teie eesmärk leida ja meelitada ligi oma ala parimaid spetsialiste, kes on võimelised ja nõus teie projektidele kaasa aitama.
 
Skrivaneki meeskond koosneb keelespetsialistidest, kes aitavad teil võõrkeeles leida sobivaid sõnu, et võiksite oma tulevaseks koostööks valida välja vaid parimatest parimaid partnereid. See on eelkõige oluline juhul, kui otsite mitmes keeles suhelda oskavaid töötajaid: meie ainulaadne FOCUS-vahend aitab teil kiiresti ja tõhusal viisil selgusele jõuda, milline on teie kandidaatide keelepädevus ja keeleoskuse tase.
 
Personalivaldkonnas on oluline edastada samad ettevõtlusväärtused kõigile firma töötajatele, olenemata nende suhtluskeelest. Skrivaneki keelespetsialistid tagavad kõigis Euroopa suurimates keeltes täpsed kirjaliku ja suulise tõlke teenused, nii et võite olla kindel, et teie väljendatud mõte ei ole tõlkes kaduma läinud.
 
Skrivaneki tõlkijad pakuvad kvaliteetseid tõlkeid kõigile teie soovitud dokumentidele, sealhulgas töölepingud, ettevõttesisesed eeskirjad, teavitused jpm. Meie keelespetsialistid mõistavad suurepäraselt kultuuride- ja kohalike turgude vahelisi erinevusi ja on seeläbi võimelised koostama tekste kindlatele sihtrühmadele mis tahes riigis või keeles. Veelgi enam, pakume ka tekstide kohandamist konkreetse sihtrühma tarbeks.
 
Skrivanek pakub personalitöö ja inimressursside valdkonnas kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmiseid keelelahendusi:
 
  • töölepingute ja teiste kokkulepete tõlkimine;
  • tööintervjuudes osalemine ja kandidaadi keeleoskuse hindamine;
  • ettevõtete sisekorraeeskirjade tõlkimine;
  • ettevõttesiseste teabevahetusmaterjalide tõlkimine;
  • soovituskirjade tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas konverentsid, ärilõunad või -õhtusöögid ning ärikohtumised;
  • keeleõpe rühmadele ja üksikisikutele;
  • veebipõhine keeleoskuse kontrollimise vahend FOCUS;
  • muud keelelahendused vastavalt teie vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse.