Kreeka keeles saame teile abiks olla järgnevate teenustega:

kirjalikud ja suulised tõlked, täpsed ja korrektsed erialaspetsiifilised tõlkedlokaliseerimine, vandetõlgi või notari kinnitusega tõlked, DTP ehk materjalide trükiettevalmistus, veebilehtede tõlkimine ja palju muud.

Kreeka keel – faktid ja arvud

Kreeka keel kuulub indoeuroopa keelkonda ning sageli viidatakse sellele kui esimesele Euroopa tsivilisatsioonis kasutusel olnud keelele. Tänapäeval räägib seda keelt ligikaudu 15 miljonit inimest kogu maailmast. See on riigikeel Küprosel ja Kreekas, kuid samuti räägitakse seda Albaanias, Ühendkuningriigis, Armeenias, USAs, Bulgaarias, Lõuna-Aafrikas, Egiptuses, Prantsusmaal, Gruusias, Itaalias, Jordaanias, Kasahstanis, Venemaal, Makedoonias, Rumeenias, Hispaanias ja Ukrainas.

Ajaloolises plaanis võib kreeka keele arengu jagada mitmeks erinevaks etapiks: algne kreeka (nn proto-kreeka), mükeene-kreeka, vanakreeka, Uue Testamendi kreeka (nn koinee), keskaegne kreeka ja uuskreeka keel.

Varaseimad tõendid kreeka kirjakeelest savitahvlite näol pärinevad Proto-Kreeka ajastust ja need on siiani vaid osaliselt dešifreeritud. Selle perioodi tuntuimad kirjakeelsed üllitised on Homerose eeposed, nagu „Ilias“ ja „Odüsseia“, mis kirjutati umbes 9.–8. sajandil eKr.

Mükeene-Kreeka ajastu langeb kokku Mükeene tsivilisatsiooni perioodiga. Mõned kirjakeelsed tõendid ulatuvad tagasi 15.–14. sajandisse eKr.
Vanas-Kreekas kasutati vanakreeka keelt.

Vanakreeka murded ühinesid ja moodustasid nn Uue Testamendi kreeka (nn koinee) keele, millest sai esimene antiikmaailma ühendav lingua franca, mida kasutati Vahemere idakaldast kuni Kaug-Idani. Esmalt tekkis see Aleksander Suure vallutatud piirkondades, kuid hellenismi kolonisatsiooni järgselt räägiti seda aladel Egiptusest kuni Indiani.

Pärast Vana-Kreeka kokkuvarisemist kasutati koinee keelt laialdaselt Rooma ja Bütsantsi impeeriumis.

Umbes 7. sajandil arenes foiniikia kirjakeele alusel välja Kreeka tähestikul põhinev keel, milles iga täht vastab ühele häälikule. Algselt kasutati Kreeka tähestiku tähti ka numbritena.

Kõnekeel arenes kirjakeelest palju kiiremini – ajal, mil räägiti juba vanakreeka keelt, kirjutati tekste ikka veel algses kreeka keeles.

Uuskreeka keel kujunes välja umbes 14. sajandil ja seda kasutatakse tänapäevani. Sellel keelel on kaks erinevat varianti: rahva- ehk demootiline keel ja puristlik ehk katharévousa keel. Katharévousa keelt kasutatakse ametiasutustes ja see on mõningal määral koinee keele sarnane.

Uuskreeka keel on algsest kreeka keelest märkimisväärselt erinev. Nüüdisaegse kreeka keele kõnelejad ei pruugi algses kreeka keeles kirjutatud tekstidest arugi saada.

Algne kreeka keel kujundab tähelepanuväärsel kombel enamikku kaasaegsetest keele rahvusvahelistumise juhtumitest.

Kreeka asesõnade muutmisel ladinakeelseteks säilitasid need reeglina oma sõnalõpud, millest võib eeldada, et neid võib leida ka läti keelest. Näiteks kreekakeelne asesõna „Mikis“ on läti keeles sama.

Keelekood: ISO 639-1: el

Valdkonnad, milles kreekakeelseid tõlkeid tehakse kõige rohkem:

auto- ja masinatööstus, ehitus ja tsiviilehitus, rahandus ja pangandus, infotehnoloogia, õigus, kosmeetika ja ilutööstus, põllumajandus ja põllumajandustehnoloogia, metsandus, logistika, meditsiin, ravimitööstus, kliinilised katsed, kinnisvara, reklaam ja turundus, telekommunikatsioon, turism jne.

Kas vajate kirjalikku või suulist tõlget?
 

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

 

Saada päring

Skrivanek Baltic tõlgib järgmistel keelesuundadel:

kreeka-eesti, eesti-kreeka, eesti-inglise, inglise-eesti, leedu-inglise, inglise-leedu, vene-inglise, inglise-vene, poola-inglise, inglise-poola, tšehhi-inglise, inglise-tšehhi, ukraina-inglise, inglise-ukraina, saksa-inglise, inglise-saksa, prantsuse-inglise, inglise-prantsuse, hispaania-inglise, inglise-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, taani-inglise, inglise-taani, rootsi-inglise, norra-inglise, inglise-norra, soome-inglise, inglise-soome ja teistel.

KKK

Mis on Skrivanek Baltic?

Skrivanek Baltic on sertifitseeritud tõlkebüroo, mis on tegutsenud ja pakkunud erinevaid kõrgeima kvaliteediga keelelahendusi Lätis alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast. Skrivanek on üks maailma suurimatest keelelahenduste pakkujatest, omades üle 20 aasta pikkust kogemust. Praegu on meil ligi 50 harukontorit erinevates riikides: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, USAs ja Venemaal.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kui palju teie tõlketeenused maksavad?

Tõlketeenuste hinnad kujunevad sõltuvalt originaaldokumendi sõnade arvust, keelekombinatsioonist ja muudest teguritest. Saatke meile dokumendid ja me pakume teile enne tõlkimisega alustamist vastava teenuse hinna. Hinnapakkumise eest midagi maksma ei pea ja sellega ei kaasne ka kohustust meiega tingimata koostööd teha.