Tõlked ja muud keelelahendused kaubandusvaldkonnas

505
Kliendiga suheldes tuleb rääkida tema keelt. Kaubandussektori asjatundjatena olete kindlasti teadlik, et kiire suhtlus on üks eduka ettevõtluse eeltingimustest, seda eelkõige tänapäeval, kui tehinguid tehakse üleilmsel tasandil. Skrivaneki keelespetsialistid aitavad teil ellu viia suhtlust oma klientide ja partneritega kogu maailmast rohkem kui 110 keeles. Veelgi enam, tänu meie tänapäevasele ja tulemustele orienteeritud lähenemisviisile oleme suutelised aitama kaasa teie äritegevuse arengule.
 
Skrivaneki meeskond hõlmab keelespetsialiste, kellel ei ole mitte üksnes suurepärane keeleoskus, vaid kes on ka hästi kursis kohalikku keelt emakeelena kõnelevate inimeste kultuurilise eripäraga. Lisaks tõlketeenuste osutamisele võime ka täiustada olemasolevaid tekste, vormindades ja kohandades need teie klientide kultuuriruumi, keskkonna ja turu konkreetsetele vajadustele vastavaks. Omame laiaulatuslikku kogemust lepingute, turundus- ja reklaammaterjalide, kataloogide, tootekirjelduste ja teiste valdkonnas asjakohaste tekstide tõlkimisel.
 
Teeme koostööd eri liiki kaubandusettevõtetega – nii väikeste eraettevõtjate kui ka rahvusvaheliste kaubanduskettidega – ning võime seetõttu täie kindlusega väita, et oleme võimelised pakkuma teile just selliseid keelelahendusi, mida te vajate.
 
Tähtaegade pärast ei ole vaja muret tunda – Skrivaneki keelespetsialistid ja projektijuhid kasutavad uusimaid programme, mis võimaldavad neil pakkuda kvaliteetseid keelelahendusi väikseima võimaliku ajakuluga.
 
Skrivanek pakub kaubandusvaldkonnas kõigis levinumates Euroopa keeltes järgmisi teenuseid:
 
  • kõikvõimalike turundus- ja reklaammaterjalide, sh tootekirjeldused, tõlkimine koos elektronkirjastamise lahendustega (DTP);
  • eri liiki tehniliste dokumentide tõlkimine, sh kasutusjuhendid, hooldus- ja kasutusjuhised ning kataloogid;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas konverentsid, seminarid, kaubandusmessid ja ärikohtumised;
  • erineva intensiivsusega keeleõpe kõigile keeleoskuse tasemetele;
  • muud teenused vastavalt teie vajadustele.
Võtke meiega ühendust! Kuulame meeleldi teie soove ja töötame välja just teile sobiva lahenduse.