skip to content

Veebilehtede tõlkimine

Pakume veebilehtede tõlkimise ja lokaliseerimise (lokaliseerida saab selliseid veebilehti, mille aadress algab lühendiga www) teenust. Meie kogenud projektijuhid annavad teile nõu, kuidas veebilehte kõige paremini tõlkida ja lokaliseerida.

Mis on veebilehe tõlkimine ja lokaliseerimine?

See tähendab veebilehel oleva teabe tõlkimist võõrkeelde, säilitades samal ajal veebilehe ülesehituse ja kujunduse.

Kui plaanitakse veebilehte ka lokaliseerida, kohandatakse leht tõlkimisega paralleelselt kindla piirkonna või turu nõudmistele ja kohalikele tavadele vastavaks.

Mida tuleks veebilehti tõlkides silmas pidada?

Tuleks selgitada, kas niinimetatud arhiivifailid, kus kogu veebilehel olev teave on teksti vormingus kättesaadav, on alles ja ligipääsetavad. Kindlasti saab nende failide olemasolu ja asukoha kohta küsida neilt, kes veebilehe tegid või kes veebilehte töös hoiavad.

Projektjuhile tuleks kindlasti selgitada veebilehe tõlkimise eesmärki. Samuti on soovitatav anda talle infot kõigi terminite, abimaterjalide ja näidiste kohta.

Projektijuhiga tuleks ka tihedat kontakti hoida, sest teenuse iseloom sõltub otseselt veebilehe struktuuri erinevatest tehnilistest aspektidest, samuti tõhusast suhtlusest projekti teostamise vältel.

Veebilehtede tõlke tellimisel on kõige parem saata alusdokumendid, nii saab tõlge kõige kiiremini valmis ja ka veebilehele on teksti lihtsam paigutada.

Kuid kui alusfaile pole, saame hakkama ka ilma!

Projekti alustamine:

  • info, tekstide, failide, kättesaadava teabe ja veebilehe tehnilise ülesehituse analüüs;
  • kliendi vajaduste ja soovide väljaselgitamine;
  • töö ligikaudse maksumuse arvutamine (maksumus sõltub töö raskusastmest ja tähtajast).
veebilehtede tõlkimine